DISCLAIMER

Meer informatie over onze content

DISCLAIMER

 

Intellectueel eigendom

U kunt gratis gebruik maken van de website. U mag de informatie op deze website niet kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken dan wel misbruiken. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beets Aluminium Products BV foto's, video's of andere informatie op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beets Aluminium Products BV.

 

Geen garantie op juistheid en gebruik van de website

Wij streven naar actuele informatie op onze website. Indien de website onvolledig dan wel onjuist is, kan Beets Aluminium Products BV daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Verder zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele virussen die op de website voorkomen en de verspreiding van informatie die gebruikers van de website verzenden.

 

Privacy statement
Beets Aluminium Products hecht waarde aan uw privacy. Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar ons privacy statement.

Geschillen
Indien sprake is van een geschil, is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de website en deze disclaimer te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling.